Zekalarıyla Öne Çıkan 10 Muhteşem Hayvan!

TDK’ya göre zeka; düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı olarak tanımlanmaktadır. Peki böylesine özel bir kavramla öne çıkan hayvanlar nelerdir, gelin birlikte bir göz atalım!

Gezegenimizde 2 milyon isimlendirilen canlı yaşamaktadır. Henüz keşfedilmeyen veya adlandırılmayan canlıların tahminiyle birlikte bu sayı 5 milyon ila 30 milyon arasına çıkmaktadır. Bu canlılardan her biri farklı özelliklere ve davranışlara sahiptir.

Bazı canlılar vardır ki; hemen diğerlerinin arasından sıyrılır ve kendilerini fark ettirecek davranışlar sergilerler. Bu davranışların birçoğu hayatta kalmak amacıyla kendiliğinden gelişen davranışlardır. Ancak bu davranışların sergilenmesi için keskin bir zeka gerektiği su götürmez bir gerçektir.

Gelin, keskin zekalarıyla öne çıkan ve davranışlarıyla sizlere hayret ettirecek bu canlılara bir göz atalım!2

10. At

10. At

Atlar, insan hayatında önemli bir konuma sahip canlılardır. İnsanoğlunun varlığından itibaren en yakın dostlarında birisi olan atlar, neredeyse her türlü işte insanoğlunun yardımına koşmuştur.

Atlar üstün bir zeka donanımına sahip olan canlılardır. Bu durumun örneğini pek çok farklı şekilde görebiliriz. Örnek olarak; geçmişte, ulaşım aracı olarak kullanıldığı dönemlerde, sahiplerinin yaralandığı veya bilincini kaybettiği durumlarda onları evlerine taşımaktadırlar.

Bu durumdan yola çıkarak, atların hem yön duygusunun çok gelişmiş olduğunu hem de sevgi ve sadakat kavramlarının atlarda vücut bulduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz.

Stresli oldukları anlarda bile sahiplerinden aldıkları komutlarla, kendinden beklenen davranışı sergileyen atlar, bu sebepten ötürü binlerce yıl boyunca insan hayatının her noktasında olmuştur.

Tüm bunlardan yola çıkarak atların, dünya üzerindeki en zeki hayvanlar arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.
3

9. Köpek

9. Köpek

Köpek dendiğinde çağrışım yapan ilk kelime genellikle dostluk olmaktadır. Bunun sebebi, köpeklerin duygusal zekalarının son derece gelişmiş olmasıdır. Alıştığı ve tanıdığı kişileri asla unutmayan köpekler, dost olarak belirledikleri kimselerle üst düzey bağ kurabilir, onlara derin bir sadakat ve sevgilerini sunabilir.

Kendi içerisinde pek çok farklı türe bölünen köpekler farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Buna rağmen tüm türlerin arasındaki ortak nokta; diğer hayvanlarla kıyaslandığında çok daha kolay bir şekilde eğitilebilmesidir.

Köpeklere eğitim vermek, her ne kadar zor olursa olsun diğer hayvanlarla kıyaslandığında kolay olarak kabul edilebilmektedir. Bunun yanı sıra üstün koku yeteneğine ve güçlü sezilere sahip olan köpekler, bu yetenekleri sayesinde av ve bekçi köpeği olarak da insanların yardımına koşmaktadır.

Her yönüyle mükemmel canlılar olan köpeklerin sahip oldukları keskin zekayla dünya üzerindeki en zeki hayvanlar arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.

8. Fil

8. Fil

Filler, gezeğenimizdeki en büyük canlılardan birisidir. Cüssesiyle doğru orantılı bir kalp taşıyan filler, aynı zamanda zeka denildiğinde de öne çıkan canlılar arasında yer alırlar.

Genellikle insanlardan sonra en zeki canlı türünün maymunlar olduğu düşünülür ancak yapılan bilimsel araştırmalar bu düşünceyi değiştiriyor. Araştırmaların sonucunda fillerin, hayvanlar alemindeki en zeki canlı türü olduğu kanıtlanmıştır.

Dünya üzerinde farklı coğrafyalara yayılan filler, yaşadıkları çevreye göre farklı davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışlar da kendilerini korumaya yönelik geliştirilen davranışlardır.

Son derece kıvrak bir zekaya sahip olan fillerin, insanlarla beden dili vasıtasıyla iletişim kurdukları da pek çok kişinin öne sürdüğü bir düşüncedir. Bu düşünceyi destekleyen kişilerin sayısı da küçümsenmeyecek kadar azdır.

Fillerin, sahip olduğu zekanın bir diğer göstergesiyse hafızalarıdır. Filler, yapılan iyiliği ve gördükleri kişileri asla unutmazlar. Bunun yanı sıra filler, empati yeteneği olan canlılar arasındadır. Bu da duygusal zekalarının ne kadar gelişmiş olduğunun kanıtı olarak sunulabilir.

7. Güvercin

7. Güvercin

Güvercinler üst düzey zekaya sahip bir canlı türüdür. Yapılan bilimsel araştırmalar, güvercinlerin, insan davranışlarını öngörebildiğini ortaya koymuştur. Yapılan araştırmada güvercinler, kendilerini kovalayacak kişileri önceden tanıyıp, onlara yem verme potansiyelindeki kişilere gitmişlerdir. Bu durum araştırmacıları oldukça şaşırtmıştır.

Güvercinler, üst düzey zekasıyla binlerce yıl boyunca haberleşme aracı olarak kullanılmıştır. Bu denli zor bir işi başarabilecek zekaya sahip olan güvercinlerin, dünya üzerindeki en zeki hayvanlar arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.
6

6. Kedi

6. Kedi

Kediler, öylesine özel canlılardır ki, binlerce yıldır her evde, her sokakta, her sarayda ve her kültürde kendilerine yer bulmuşlardır. Bu özel canlı türü, bazı kültürlerde mitolojik öğeler olarak yer alırken bazı dinler de tanrı figürü olarak benimsenmiştir.

Bu sevimli canlıların tüm bu sıfatlara atfedilmesinin sebebi sahip oldukları keskin zekadır. Kedileri sahip olduğu zeka hiç de küçümsenecek bir seviyede değildir.

Kedilerin sahip olduğu zekanın en belirgin özelliği öğrenme yeteneğidir. Öğrenme kavramı, insanlar için kendine yatırım yapmak manasına gelmektedir. İnsan, hayatta kalmak ve amaçlarına ulaşabilmek için öğrenmekle yükümlüdür. Bu durum kediler için de aynı şekilde geçerlidir.

Kediler, sahip oldukları yeteneklerle, sürekli öğrenmekte ve öğrendiklerini birleştirip bu bağlamda hareket etmektedir. Deneyimlemek kavramının vücut bulduğu hal kesinlikle bir kedi olabilir.

Bu öğrenme sürecinde kediler, sahip oldukları müthiş gözlem yeteneğinden yardım almaktadır. Ulaşmak istediği nesneye, insanları gözlemleyerek edindikleri bilgileri kullanarak normalden daha da kolay bir şekilde erişebilirler.

Eğitim konusunda da her ne kadar türlere göre farklılık gösterse de ileri düzeyde zeki canlılar oldukları için sahiplerini çok zorlamazlar. Tuvaleti gelen kedilerin, tuvalet alanı olan belirlenen alanın kapısına gitmelerine ve acıktıklarında mama bölgesine yöneldiklerine sıklıkla şahit olunabilir. Tüm bunlardan yola çıkarak, kedilerin dünya üzerindeki en zeki hayvanlar arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.

5. Yunus Balığı

5. Yunus Balığı

Bazı bilim insanları, insanlardan sonra dünya üzerindeki en zeki canlıyı yunus balığı olarak tanımlanmaktadır. Vücutlarına oranla oldukça büyük bir beyne sahip olan yunus balıkları, en büyük beyne sahip canlılar arasındadır. Sahip oldukları zekanın bu durumun ürünü olduğu pek çok bilim insanı tarafından savunulmaktadır.

Yunus balıklarının sahip oldukları zekayı, üst düzey iletişim yeteneğiyle açıklamak tek başına yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra yunuslar, kendilerine özgü karakteristik özellikler taşımaktadır. Bu duruma oldukça şaşılmakta ve insanlara ait olduğu sanılan bir özelliği paylaşmaları hayretle karşılanmaktadır.

Yunus balıkları, aynadaki yansımalarını tanımakta ve sergiledikleri davranışlarla da insanların kendilerini ayırt etmelerini sağlamaktadır. Tüm bunlardan yola çıkarak yunus balıklarının dünya üzerindeki en zeki hayvanlar arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.
8

4. Karga

4. Karga

Kargalar, sahip oldukları zekayla binlerce yıldır insanların dikkatini çeken canlılardır. Öyle ki Ezop Masalları’ndaki karganın, kaptaki yemeğe erişebilmek için çakıl taşlarıyla suyun seviyesini yükselttiğini bilmeyen yoktur.

Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda kargaların, 7 yaşındaki bir insan zekasına sahip olduğunu savunmaktadır. Sahip oldukları pratik zeka ile pratik çözümler üretebilen bu özel hayvanlar, aynı zamanda görsel hafızaya da sahiptir. Kendilerine yapılanı asla unutmazlar ve bu yeteneklerini savunma mekanizması olarak geliştirmişlerdir.

Kargaların sahip oldukları üstün zekayı kanıtlayan bir diğer deney ise; bir dala peynir parçası asılarak, havada sabit kalamayan karganın nasıl bir yolla peynire alacağıydı. Zekasıyla öne çıkan karga, ipin bağlandığı dala çıkıp gagasıyla peynirin asılı olduğu ipi yukarı çekmiştir. İpin tekrardan aşağı düşmemesi için ise bir ayağıyla ipin üstüne basarken diğer ayağıyla da dengesini korumaktadır. Bu sayede kısa bir sürede peynire ulaşan karga, sahip olduğu kıvrak zekayla, en zeki hayvanlar arasında olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

3. Karınca

3. Karınca

Sahip oldukları çalışkanlıkla, pek çok deyime ve atasözüne konu olan karıncalar, çalışkanlığının yanı sıra üst düzey bir zekaya da sahiptir.

Karıncaların sahip olduğu zekayı iki farklı şekilde ele alabiliriz. İlk olarak, masallara dahi konu olan, stok yapma özellikleridir. Buldukları yiyecekleri yuvalarına götüren karıncalar, bu sayede yiyecek bulamayacakları dönemde bile aç kalmazlar.

Karıncaların sahip olduğu zekanın bir diğer göstergesi ise, yiyecekleri yuvalarına taşıdıkları esnada karşılaştıkları çukurları kendi bedenleriyle doldurmalarıdır. Bu sayede diğer karıncalar, taşıdıkları yiyecekleri kolaylıkla yuvalarına götürebilmektedir.

Böylesine kalabalık canlıların aynı anda koordineli bir şekilde çalışması da başlı başına bir zeka örneğidir. Bu bağlamda, karıncaların dünya üzerindeki en zeki hayvanlar arasında yer aldığı net bir şekilde söylenebilir.
10

2. Maymun

2. Maymun

Maymunların sahip olduğu üstün zeka, tüm çevrelerce kabul edilmektedir. Pek çok farklı deneyde zekasıyla öne çıkan ve yaptığı bazı özelliklerle adeta insanı andıran maymunlar, sergiledikleri davranışları genellikle gözlem yoluyla kazanmaktadır.

Müthiş bir gözlemci olan maymunların, insanların arasında kalarak, tıpkı bizler gibi davrandığını gösteren pek çok deney vardır. Hızlı öğrenme ve çözümleme yeteneğine sahip olan maymunlar, kimi zaman araba kullanırken, kimi zaman ticaret yaparken, kimi zaman ise ateş yakarken karşımıza çıkıyor.

1. Ahtapot

1. Ahtapot

Ahtapotlar, denizlerdeki en zeki canlılar arasında yer almaktadır. Müthiş bir gözlem yeteneğine sahip olan ahtapotlar, nesneleri sahip olduğu şekillere göre ayırabilmektedir. Bu nesneleri ayrıt edebilmeleri gözlem yeteneğinin yanı sıra iyi bir görsel hafızaya da sahip olduklarını göstermektedir.

Sahip oldukları görsel hafızayı sınayan bir deneyde, yiyecek konulan bir kutuyu, kapağı kapatıldıktan sonra rahatlıkla ayırt edebilmiştir. Tüm bunlardan yola çıkarak ahtapotların, gezegenimizdeki en zeki hayvanlar arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.