Muhteşem Hayvanlar Serisi 4: Filler

Muhteşem Hayvanlar Serisi’nin bu haftaki konuğu karada yaşayan en iri, en duygusal ve en zeki olma unvanlarına sahip olan Filler, gelin bu muhteşem canlılara birlikte bir göz atalım!

Filler, dünya üzerindeki en muhteşem canlılardan birisidir. Bu muhteşemliği anlamak için pek çok farklı şey yazılabilir. Ancak tüm yazılanlar ufak bir parçasından fazlasını anlatmaya yetmeyecektir.

Filler, iri cüsseleri ve uzun hortumlarıyla heybetli ve gövdesinden daha büyük kalbiyle dünyayı yerinden sallayabilecek muhteşemliğe sahip bir canlı türüdür. Afrika’dan Asya’ya yaşam sürdükleri geniş coğrafyalarda her zaman tüm ilgileri üzerlerine çekerler.

Filler yaşadığı coğrafyalardaki her kültüre katkıda bulunan canlılardır. Tarih sahnesinde çağ açıp katacak kadar, yani cüssesi kadar büyük bir öneme sahiptirler. Kendilerine atfedilen rollerin her zaman hakkını veren bu canlılar, genellikle görenleri korkutmaktadır.

Filler büyük cüsselerinin aksine son derece naif ve sevimli canlılardır. Otçul canlılar olan filler, yemek yerken ve su içerken öylesine büyülü davranırlar ki puanı en yüksek filmler bile onlardan sonra gelir. Öylesine mutlu ve sevimli canlılar olan filler, sahip oldukları tüm bu özelliklerden dolayı zaman içerisinde kendilerini çok farklı rollerde bulmuşlardır.

Her ne kadar fillerin dramı içlerimizi burksa da bu konuya değinmeden filleri tam olarak anlamak ve bilmek mümkün değildir. Tarih sahnesinde kimi zaman ulaşım aracı kimi zaman sirklerde eğlence kimi zaman ise savaşlarda kendine yer bulan filler, yaşam alanları dışında çok yerde bulunmuşlardır. Böylesine zor bir tarihe sahip olan filler, yine de insanlardan uzaklaşmayıp affetme yolunu seçmişlerdir.

Filler, iri cüsseleriyle her yerde bulunmasa da dünya üzerinde her evde kendilerine yer bulabilen canlılardır. Kendisine atfedilenler, onun heykel ve biblolarıyla her eve girmesine sebep olmaktadır. Çeşitli kültürlerde; güç, başarı, şans ve dayanıklılık gibi çeşitli anlamlar yüklenen filler, Anadolu topraklarında bereketi sembolize eden muhteşem canlılardır.

Fillerin zekası

Fillerin zekası

Filler, kendilerine has karakteristik özelliklere sahiptir. Hem eğlenceli hem de ağır başlı canlılar olan filler, dünyanın en zeki canlıları arasında en çok öne çıkan canlılardır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre filler hem aynada kendilerini tanıyabilir ve muhteşem bir görsel zekaya sahiptirler.

Filler çok güçlü sezgilere sahiptirler. 6. Hisleri son derece kuvvetli olan filler, adeta bir müneccim gibi olacakları önceden sezmektedirler. Onları bu denli büyülü kılan 6. hisleri, yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmada 280 km ötedeki bir fırtınayı sezdikleri ve kuraklığın baş göstereceğini sezerek hemen öncesinde suya yakın alanlara yöneldikleri gözlemlenmiştir. Bu duruma bir diğer örnek ise 2004 yılındaki Endonezya’da yaşanmıştır. Büyük Asya tsunamisinden hemen önce yüksek yerlere doğru yöneldikleri kayıtlara geçmiştir.

Tüm bu özelliklerinden dolayı fillerin en zeki hayvanlar arasında yer alması son derece normal kabul edilmektedir. Öyle ki; hala insanlar arasında bile empati yetisi yeteri kadar bulunmazken fillerin böylesine naif canlılar olup mutluluğu paylaşmaya çalışmaları, insanları kendilerine imrendirecek bir durumlardır.
3

Filler asla unutmaz

Filler asla unutmaz

Fillerin dünya üzerindeki en zeki canlılar arasında olduğunu az önce çeşitli durumlarla anlatmıştık. Ancak öyle bir durum daha var ki pek çok kişiyi hayrete düşürmektedir. Filler, kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir görsel hafızaya sahiptir.

Yapılan araştırmalarca fillerin hafızasının 30 yıldan daha uzun bir süreyi çok net hatırladığını ortaya koymuştur. Bu deneyde, kuraklığın baş gösterdiği Tanzanya’da üç farklı sürü incelenmiştir. Bu sürülere liderlik eden filler, 30 yılı aşkın bir süre öncesinde aynı olayları yaşamıştır. 30 yıl önce suya doğru yaptıkları göçü birebir aynı rotadan tekrarlamışlardır. Bu örneğin yanı sıra sadece 1 kere bile gördüğü kişi yıllar sonra tanıyan filler de mevcuttur.

En duygusal canlılar: Filler

Filler dünya üzerindeki en zeki canlılar arasında oldukları gibi aynı zamanda en duygusal canlıların arasında da kendilerine yer bulmaktadır.

Fillerin en zeki hayvanlar arasında gösterilmesinin bir nedeni ise yüksek empati yetisine sahip olmalarıdır. “Mutluluk paylaştıkça çoğalır” sözü filler için adeta bir yaşam felsefesidir. Bunu kanıtlar nitelikte olan deneylerde fillerin, mutsuz olan filleri mutlu etmeye çalıştığı gözlemlenmiştir.

Pek çok hayvandan farklı olarak arkadaşlık kavramını iyi bilen ve arkadaş edinen filler, kurduğu bu dostluklara sadakatle bağlı kalırlar. Birbirlerine güven duygusunu aşılamak için birbirlerinin ağzına yiyecek koymaları da son derece etkileyicidir. Yine filler, kaybettikleri dostları için yas tutan nadir canlılar arasındadır.
5

Fillerin fiziksel özellikleri nelerdir?

Fillerin fiziksel özellikleri nelerdir?

Filler kendi içlerinde farklı türlere sahiptir. Bunlar Asya Fili, Afrika Orman Fili ve Afrika fili olarak 3’e ayrılmaktadır. Her ne kadar aynı canlının türleri olsalar da onları birbirinden ayıran bazı belirgin özellikler mevcuttur.

Asya fillerini kulakları Afrika fillerinin kulaklarına nazaran daha küçüktür. Bunun yanı sıra yine Asya fillerinin dişleri hem erkekler hem de dişiler olarak bakıldığında Afrika fillerinin dişlerinden daha kısadır.

Afrika filleri hortumlarında 2 parmağa sahipken Asya filleri için bu uzvun sayısı 1’e düşmektedir. Baş kısmı da alın genişliğine ve çıkıntılara göre bu türler arasında farklılık göstermektedir. Örnek olarak; Asya fillerinin kafalarının ortasında bir girinti vardır ve kafalarının tepesi ikiz kubbeli bir şekildedir. Ancak Afrika fillerinin alnı geniştir.

Sırt kısmı ise Afrika fillerinde uzun ve küçük bir çukurla bezelidir. Ancak Afrika fillerinin cüsseleri geniş ve omuzları kısadır. Yetişkin bir Afrika fili 6 ton ağırlığına erişebilirken Asya filleri için bu ağırlık 5 ton olarak karşımıza çıkmaktadır.

Filler iri cüsseleri nedeniyle genellikle etçil canlılar olarak bilinmektedir. Ancak filler otçul canlılardır. Genellikle; yaprak, çimen, çalı, meyve ve çiçeklerle beslenirler. Özellikle Asya filleri yaşadıkları coğrafyanın da etkisiyle yağmur sonrasında bitkilerin köklerini kazıyıp yemektedir. Bu bağlamda Asya fillerinin 100’ü aşkın bitki türüyle beslendiği rahatlıkla söylenebilmektedir.

Her iki türde de yetişkin bir filin günde 150 kg besin alması gerekmektedir. Bu düzeyde bir beslenme yılda 50 ton gıdaya denk gelmektedir.

Afrika filleri dünya üzerindeki en büyük, en uzun ve ağır kara canlılarıdır. Dişileri için ağırlık düzeyi erkeklerin yarısı kadar olmaktadır. Boyları ise erkeklerinkinde 50-60 cm daha kısa olmaktadır.

Erkek Asya filleri ortalama olarak 2 metre boyunda olmaktadır. Bunun yanı sıra 4 ton da ağırlığa sahiptirler. En küçük filler olan Afrika Orman Filleri ise ortalama olarak 2 ton ağırlığında ve 2 metre boyundadırlar. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.