Muhteşem Hayvanlar Serisi 2: Atlar

Muhteşem hayvanlar serimizin bu haftaki konuğu tüm muhteşemliğiyle atlar. Atlar, insanoğlunun en kadim dostlarıdır. Tarihin her sayfasında adı geçen bu muhteşem hayvanlar, çağ açıp çağ kapatacak kadar da efsanevidirler. Gelin, birlikte bu muhteşem canlılara daha yakından bakalım!

Atlar, destanlara konu olan ve muhteşemlikleriyle her zaman ön plana çıkan canlılardır. Öyle ki tüm destanlarda, hikayelerde ve masallarda kendine yer bulan bu müthiş hayvanlar, insanoğlunun yaşamı boyunca her anında yanında olmuştur.

Atlar, evcilleştirilmeleriyle insan hayatına ve insana en çok dokunan canlılardır birisidir. Hatta bu sıralamanın başında geldikleri de söylenebilir. Tarih sahnesinde kimi zaman ulaşım aracı rolü gören atlar, kimi zaman tarımda kimi zaman ise sporda rol almıştır. Bu nedenle insan hayatının her noktasında bulundukları rahatlıkla söylenebilir.

Dünyadaki nerdeyse her kültürün bir öğesi olan atlar, bizim kültürümüz için farklı bir öneme sahiptir. Türk kültüründeki en önemli motiflerden birisi olan atlar, kutsal sayılan ve el üstünde tutulan canlılar olmuştur.

Öylesine kutsal ve özel olarak bilinen atlara bu kutsallığın atfedilmesinde, her türlü durumda insanların yanında ve yardımında olmaları önemli bir rol oynamıştır. Yürüyerek gidilecek ve yıllar sürecek yolların aylara indirgenmesi ve insan eliyle yapılacak bazı işlerin atların yardımıyla daha hızlı ve daha kolay hale gelmesi, o dönemki teknoloji ve insan hayatı göz önüne alındığında çığır açacak niteliktedir.

Tüm bu sebeplerden dolayı atlar, insan hayatında çok büyük bir yere sahip olan ve birazdan bahsedeceğimiz sadakat ve duygusallığıyla her manada muhteşem canlılardır. Bundan dolayı muhteşem hayvanlar serimizin bu haftaki konuğu olarak atlar yer alıyor. Gelin birlikte bu muhteşem canlıları birlikte inceleyelim!

Atlar hakkında

Atlar hakkında

Atlar, dünya üzerindeki en büyük memeli familyalarından bir tanesidir. Dişi atlara kısrak denirken erkek atlara aygır denmektedir. Bunun yanında yavru atlara tay denirken kısırlaştırılmış atlara ise beygir adı verilmektedir.

Ortalama olarak 20-30 sene arasında bir ömre sahip olan atlar, insanlardan 18 adet fazla kemiğe sahiptir. Hepsi otçul olan bu muhteşem canlılar geviş getirmezler. Üç parmaklı geniş tırnaklı ayaklarına ise toynak adı verilmektedir.

Atların kendilerine has yürüyüş şekilleri vardır. Bu yürüyüş veya koşuş tarzı “adeta, tırıs, rahvan, eşkin ve dörtnal” olarak sıralanmaktadır. Normal şartlarda atlar, en hızlı oldukları dörtnala halinde koşarken 25-30 km hızla yol almaktadır. Ancak tarihte ölçülen en hızlı at 70.76 km/s ile koşarak, tarihe adını altın harflerle yazmıştır.

20-30 senelik bir ömre sahip olan atlar, 15 yaşına kadar gebe kalabilmektedir. Hamilelik dönemleri 11 ay süren atlar, doğduktan hemen sonra annelerini takip ederek yürümeye başlamaktadır.
3

Atlar’ın davranışları

Atlar'ın davranışları

Atlar, müthiş bir zekaya sahip olan ve zekice davranışlarla görenleri hayrete dahi düşürebilen zeki ve muhteşem canlılardır. Efsanelerde ve masallarda yer almalarında büyük bir rolü olan zekaları en çok önem çıkan davranışları olmaktadır.

Üstün zekalarının yanı sıra atlar, kendileri kadar muhteşem seviyede duygusal bir yapıya sahiplerdir. İnanılmaz derecede gelişmiş sadakat yetileri, sahiplerine olan bağları onlardan etkilenmeye tek başına sebep olabilecek durumdadır.

Atlar sosyal canlılar olarak, arkadaşlık kurmaya kendilerini mecbur gören ve arkadaşları olan canlılardır. Vahşi hayatta sürü halinde dolaşan atlar, genlerinden gelen bu özellikleri hala sürdürmektedir. Diğer atlarla birlikte otladıklarında veya sürü halinde koştuklarında atların daha mutlu ve daha sağlıklı oldukları araştırmalarca kanıtlanmıştır.

Tayların hızlıca öğrenebilmek kabiliyetlerinin altında tamamen taklit yeteneği yatmaktadır. Sürü halinde yaşayan atlarda, dünyaya gelen taylar, sürü içerisindeki davranışları taklit etmekte bu sadece hızlıca temel hareketleri ve davranışları hızlıca öğrenip uygulayabilmektedir.

Öğrenmek adına tayların sergilediği davranışlar sadece taklitle sınırlı kalmamaktadır. İnceleme davranışı adı altında sürekli olarak çevresindeki nesneyi incelemek adına taylar, ısırma, koklama, vurma, tekmeleme ve yalama gibi davranışlar sergileyebilir.

Atlar birbirlerine temas etmeyi seven canlılardır. Duygularını bu şekilde ifade edebilen atlar, sevgi göstermek amacıyla temas etmektedir. Kendi aralarında sevgi gösterme, koruma isteği ve keyiflendiklerinde bu hareketi gerçekleştirmektedirler. Bunun yanı sıra insanlara karşı bu hareketi yaptıklarında o kişiyi tanıdığı ve sevdiği çıkarımını elde edebiliriz.

Atların fiziksel özellikleri

Atların fiziksel özellikleri

Atlar, uzun ve güçlü bacak kemiklerini kilitleyebilirler. Bu sayede kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda ayakta uyuyabilirler. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı bu sayede kendilerini güvenceye alan atlar istedikleri zaman yatarak da uyuyabilmektedirler.

Atların fiziksel özellikleri de yine sahibine karşı duydukları sevgi ile alakalıdır. Atlar genellikle oldukça dayanıklı ve güçlü canlılar olarak bilinmektedir. Atlar için, az beslenen, nadiren su içen ve hatta yorulmayan canlılar olduğu düşüncesi hakimdir. Ancak bu durum bu muhteşem canlıların, sahiplerine duydukları sevgi ve sadakatin vücut bulmuş halidir. Atlar, sahiplerine besledikleri bu sevgi ve sadakat için kendilerini çatlatmak uğruna da olsa sonuna kadar tüm gücünü sergileyen canlılardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.