Habitat-Biyotop ile ilgili bilmemiz gerekenler

Arkadaşlar Görüyorum ki Son zamanlarda Grup içerisinde Habitat- Biyotop ile ilgili farklı görüşler ve tartışmalar mevcut . Bu yanlış bilgiler Hobici Dostlarımızı yanlış yollara sürükleyebiliyor .Habitat ve biyotop çoğu zaman Yaşam Yeri anlamında kullanılan deyimlerdir. Bunlardan habitat “bir organizmanın veya popülasyonun doğal olarak yaşadığı yer şeklinde, biyotop ise “canlı varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için uygun çevresel koşullara sahip bir coğrafik bölge veya değişken hacimli bir ortam şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi habitat bir türe ait birey veya bireylerin yerleştiği alan, biyotop ise kommunitenin yerleştiği alan olarak kabul edilir. Habitat Hakkında geniş bilgi Habitat bir popülasyonun, içinde bulunduğu, barındığı, geliştiği, üreyip çoğaldığı, varlığını ve neslini devam ettirdiği ortamdır. Buna yaşama ortamı da denir. Habitat; geniş bir bölge,
yeryüzünün özel bir parçası,
hava,
toprak veya
su olabilir. Habitat, bir orman veya bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi, çürümüş bir ağaç kütüğünün civarı kadar küçük de olabilir. Birden fazla hayvan türü, özel bir habitatta birlikte yaşayabilirler. Habitat Faktörleri
Habitat; örtü,
besin,
su gibi üç temel bileşenden meydana gelir.
Bunların bir araya gelmesi ancak belli genişlikteki bir mekân üzerinde gerçekleşebileceğinden, habitatın dördüncü faktörünü de mekan oluşturmaktadır.

1. Besin
Yaban hayatı habitatlarının en önemli unsuru olarak kabul edilir. Bir yerdeki besinin; cinsi,
miktarı,
yıl içerisindeki değişimi, orada yaşayacak türlerin sayı ve miktarını belirler.

2. Örtü
Örtü, yaban hayvanlarının bulundukları ortamda yer alan, genellikle vejetasyon elemanları ve bazen de jeomorfolojik yapıdan kaynaklanan ağaç, çalı, ot veyahut mağara, in, kaya, taşlık gibi hayvanı gözlerden saklayan yapılardır. Habitatın bu elemanı sözgelimi geyik gibi büyük bir hayvan için oldukça geniş bir alana yayılmış olmalıdır. Bir tavşan için ise çalı kümeleri yeterli örtü oluşturabilir
Örtü, hayvanın başlıca; gizlenme,
saklanma,
yuvalanma,
olağanüstü durumlarda sığınma ihtiyaçlarını karşılar. Örtü, hayvanın rahatlıkla hareket edebileceği kadar seyrek, fakat onu gizleyebilecek kadar da sık olmalıdır.

3. Su
Su ihtiyacı, iklim şartları hayvanın suyu tutma kabiliyetine göre değişir. Bütün hayvanlar metabolik su üretebilirler; fakat yalnız çöl hayvanları gerçek anlamda su tutmayı başarabilirler. Herhangi bir türün serbest suya ihtiyacı varsa, yani suyu içmesi gerekiyorsa, bu türün mesken alanı, bir sürekli su kaynağı ihtiva ediyor olmalıdır. Göç etmeyen türlerde, hayvan, dolaşma mesafesi dahilinde su bulamayacağı bir alana yerleşemez. Biyotop Biyotop: Genellikle az veya çok homojen çevre koşullarına sahip bir bölgenin topografik anlamını ifade eder. Canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli çevre faktörlerini sunan bir yaşam mekanıdır ki bu cansız çevreyi ifade eder .Yani habitat Göl ise Biyotop Göl içerisinde canlının yaşadığı ortamdır .Sizden ricam beslediğiniz Canlının doğal hayatta Nasıl yaşadığını bilerek Biyotop kurmanız olacaktır .
Uğur Ruşen Doğan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.